به وبسایت رسمی هلدینگ بین المللی چوبیران خوش آمدید

پروژه های انجام شده


نمایش بیشتر
photo_۲۰۱۹-۰۴-۱۸_۱۲-۵۸-۵۳

پروژه پنج

ویژگی های پروژه اجرای کلبه دو جداره ضخامت دیواره ها : 13...
ادامه مطلب
نمایش بیشتر
photo_۲۰۱۹-۰۵-۲۲_۰۹-۲۷-۵۶

پروژه چهار

ویژگی های پروژه اجرای کلبه تک جداره ضخامت دیواره ها :...
ادامه مطلب
نمایش بیشتر
2

پروژه سه

ویژگی های پروژه اجرای کلبه دو جداره ضخامت دیواره 13...
ادامه مطلب
نمایش بیشتر
9

پروژه دو

ویژگی های پروژه اجرای کلبه دو جداره ضخامت دیواره 13...
ادامه مطلب
نمایش بیشتر
10

پروژه یک

ویژگی های پروژه اجرای کلبه دو جداره ضخامت دیواره 13...
ادامه مطلب

top